Museum Folkwang
 • Albert Renger-Patzsch

 • * 1897 Deutschland - † 1966 Deutschland
 • Nationalität DE
 • Art_Id: 100.483
 • Art_Name_S (Name): Renger-Patzsch
 • Art_NameDetail_S (Vorname): Albert
 • Art_SpareSField01_S (Vorname Name): Albert Renger-Patzsch
 • Art_SpareSField02_S (Name, Vorname): Renger-Patzsch, Albert
 • Art_SortName_S: Renger-Patzsch Albert
 • Art_MDA_S: R1
 • Art_Dating_S: 1897 - 1966
 • Art_YearFrom_N: 1.897
 • Art_YearTo_N: 1.966
 • Art_SpareSField03_S (Lebensdaten Detail): * 1897 Deutschland - † 1966 Deutschland
 • Art_Nation_S: DE
 • Art_DatingComment_S (Jahrhundert): 19. Jh., 20. Jh.
Werke
Emailleschalen (Künstler: Kurt Lewy)
Natterkopf
o.T. (Kohlenturm, Zeche Königsborn, Architekt Alfred Fischer, Essen)
o.T. (Fünf Gefäße, Sammlung Museum Folkwang)
o.T. (Fünf Gefäße, Sammlung Museum Folkwang)
o.T. (Vase, Sammlung Museum Folkwang)
o.T. (Gefäß, Sammlung Museum Folkwang)
o.T. (Schale, ehemalige Sammlung Museum Folkwang)
o.T. (Fünf Gefäße, Sammlung Museum Folkwang)
o.T. (Acht Gefäße, Sammlung Museum Folkwang)
o.T. (Gefäß, Sammlung Museum Folkwang)
o.T. (Gefäß, Sammlung Museum Folkwang)
o.T. (Museum Folkwang: Alchemistenglas, 16. Jh., Deutschland)
o.T. (Fläschchen, patiniert, flache Form mit Rautenmuster, Sammlung Museum Folkwang)