Museum Folkwang
 • Edvard Munch

 • * 1863 Norwegen - † 1944 Norwegen
 • Nationalität NO
 • Art_Id: 101.000
 • Art_Name_S (Name): Munch
 • Art_NameDetail_S (Vorname): Edvard
 • Art_SpareSField01_S (Vorname Name): Edvard Munch
 • Art_SpareSField02_S (Name, Vorname): Munch, Edvard
 • Art_SortName_S: Munch, Edvard
 • Art_MDA_S: M1
 • Art_Dating_S: 1863 - 1944
 • Art_YearFrom_N: 1.863
 • Art_YearTo_N: 1.944
 • Art_SpareSField03_S (Lebensdaten Detail): * 1863 Norwegen - † 1944 Norwegen
 • Art_Nation_S: NO
 • Art_DatingComment_S (Jahrhundert): 19. Jh., 20. Jh.
Werke
Angst
Stjernenatt
To mennesker. De ensomme (Reinhardt-frisen)
Ungdom